Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Yläkoulu- ja lukioikäisille

Tehtävä 1. Mielipidekirjoitus

Ihminen käyttää eläimiä monenlaisiin tarkoituksiin. Suurin osa ihmisen käyttöönsä valjastamista eläimistä on tuotantoeläimen asemassa. Mikään eläin ei kuitenkaan ole pelkkää tuotannon raaka-ainetta. Jokainen tuotantoeläin on elävä olento, jolla on omat käyttäytymistarpeensa ja yksilöllinen luonteensa. Näitä perusominaisuuksia ei ole pystytty eläimiä kesyttämällä ja jalostuksella poistamaan.” - Naudan elämä. Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille.

Kirjoittamalla mielipidetekstin paikallislehteen voit tehdä eläinsuojeluteon. Tässä muutamia vinkkejä aiheista, joista voit kirjoittaa mielipidekirjoituksen.

- Mansikki maidontuottaja
- Mistä se maito oikein tulee?
- Millaisessa navetassa naudan on hyvä elää?
- Millä tavoin kuluttaja voi vaikuttaa nautojen hyvinvointiin?

Jotta mielipidetekstistäsi tulee mahdollisimman vakuuttava, tarvitset paljon tuoretta tietoa. Tiedonhaun alkuun pääset vaikka tutustumalla nautatieto.fi -sivustoon sekä Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpakettiin.

Hyvässä mielipidetekstissä on ainakin seuraavat osat:

1. Mielenkiintoinen aloitus, jossa esittelet ongelman lukijalle. Ensimmäisessä kappaleessa tulee selväksi oma mielipiteesi.

2. Perustele mielipiteesi. Perustelulla tarkoitetaan sitä, että todistat väitteesi lukijalle. Hyvä perustelu on uskottava. Perustelussa voit vedota esimerkiksi:
o asiantuntijoihin
o tutkimuksiin
o yleiseen mielipiteeseen
o syihin ja seurauksiin tai etuihin ja haittoihin
o omat kokemuksesi tai havaintosi

3. Pyri ottamaan huomioon myös vastapuolen näkemykset ja kumoamaan ne tekstissäsi.

4. Hyvä lopetus jää lukijan mieleen. Lopetuksessa voit esimerkiksi esittää toimintaehdotuksen, kerrata mielipiteesi, esittää toiveen tai kysymyksen lukijalle. Voit myös haastaa lukijan toimimaan nautojen ja muiden eläinten hyvinvoinnin puolesta.

Kun olet valmis, lue teksti huolellisesti läpi ja varmista että oikeinkirjoitusasiat on kunnossa. Voit myös antaa tekstin kaverille luettavaksi ja kommentoitavaksi.

Paikallislehtien yhteystiedot ovat joko itse lehdessä tai ne voi etsiä netistä. Esimerkiksi näille sivuille on koottu monien valtakunnallisten ja alueellisten lehtien yhteystietoja:
http://www.etusivu.info/Media/Sanomalehdet/
http://www.sanomalehdet.fi/sanomalehdet/kaupunkilehdet_verkossa

Tehtävä 2. Maatila tutuksi

Tehkää luokan kanssa retki maatilalle, jossa on nautoja. Tutkailkaa tilalla nautojen käyttäytymistä ja kirjatkaa ylös havaintojanne: mitä havaitsette nautojen käyttäytymisestä? Mikä oli erityisen kiintoisaa? Huomasitko jotain yllättävää? Käykää yhteinen keskustelu aiheesta.