Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Hyvinvoinnin haasteita

Tehostuneen karjanpidon myötä tuotantorasitussairaudet ovat lisääntyneet. Naudoilla esiintyy paljon esimerkiksi ontumista, utaretulehduksia ja hedelmällisyysongelmia.

Tuotannossa päätöksiä ohjaa erityisesti sairauksien vähentäminen. Tavoitteena on mahdollisimman suuri tuotos, nautojen kohdalla tuotetun lihan tai maidon määrä, eikä sairas eläin tuota hyvin.

Tiivistyneen eläintenpidon ja kasvaneen tuotoksen myötä myös tuotantorasitussairaudet ovat lisääntyneet. Nautojen yleisimmät tuotantorasitussairaudet ovat utaretulehdukset, hedelmällisyysongelmat sekä jalka- ja sorkkaongelmat.

Kuva: Marjo Kokkonen