Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Miten tunnistaa hyvinvointiongelma?

Mikä tahansa muutos eläimen käytöksessä voi viitata heikentyneeseen hyvinvointiin. Merkit ovat usein hienovaraisia. Nauta voi esimerkiksi maata tai syödä aiempaa enemmän tai vähemmän, kävellä hieman kumarassa tai olla tavallista vetäytyneempi. Ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi vaaditaan hyvää karjasilmää.

Pihatto ja kesäkauden viettäminen laitumella vapauttavat työntekijöiden aikaa. Pihatossa on usein käytössä lypsyrobotti, jolle lehmä menee itse tuntiessaan tarvetta lypsylle. Koska eläimiä ei käsitellä jatkuvasti, vaaditaan pihatossa ja laitumella kuitenkin parsinavettaa parempaa karjasilmää ja aikaa karjantarkkailuun.