Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Laiduntaminen

Eläinsuojelulain mukaan parressa pidettävien lypsylehmien on päästävä jaloittelemaan touko–syyskuun aikana vähintään 60 päivänä joko laitumelle tai muuhun jaloittelutilaan. Jaloitteluun riittää jaloittelutarha, jonka vähimmäiskoko on säädetty eläinsuojelulaissa. Parhaimmillaan lehmillä on kuitenkin laidunnusmahdollisuus.

Jaloitteluvaatimus ei koske parressa pidettäviä lihanautoja tai pihattoja. Iso osa lihakarjasta ja pihatossa asuvista lypsylehmistä viettääkin koko elämänsä sisätiloissa.

Jaloitteluvaatimuksesta voi saada vapautuksen, jos laidunta tai muuta jaloitteluun sopivaa tilaa tai sinne siirtymistä ei ole mahdollista kohtuudella järjestää. Vuonna 2014 muutama parsinavettatila on vapautettu jaloitteluvaatimuksesta.

Kaikilla tiloilla nautojen ulkoilua ei ole järjestetty lain vaatimalla tavalla. Syiksi on listattu muun muassa laiduntamiseen sopivan alueen puuttuminen, huonot aitaukset sekä se, että laitumelle päästäkseen nautojen tulisi ylittää teitä.

Toisaalta osa tuottajista päästää lypsylehmiä ulos jaloittelemaan myös talvikaudella ja määräyksiä useammin. Moni on huomannut, että eläimet ovat terveempiä ja rauhallisempia, kun niille tarjoaa mahdollisuuden ympärivuotiseen ulkoiluun. Nauta kestää hyvin jopa paukkupakkasia. Se vain tulee totuttaa pakkaseen hiljalleen.

Nautojen elinoloja voisikin parantaa säätämällä laiduntamismahdollisuus pakolliseksi kaikille naudoille. Lisäksi naudoille voisi säätää talviulkoilumahdollisuuden.

Kuva: Marjo Kokkonen