Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Nauta kaipaa rauhaa ja tilaa liikkua

Vaikka nauta on sosiaalinen eläin, kaipaa se myös rauhaa. Unen ja levon merkitys on naudalle suuri. Liian lyhyt lepoaika ja epämukava makuupaikka aiheuttavat naudalle stressiä. Stressi taas lisää eläimen alttiutta sairastua.

Hyvän levon avaimet ovat riittävän pehmeä ja hyvin kuivitettu makuupaikka. Lisäksi makuupaikan tulee olla riittävän tilava ja sijoitettu siten, etteivät muut naudat pääse häiritsemään lepoa. Hyvä ilmastointi viimeistelee hyvän levon.

Nautojen tiukka arvojärjestys täytyy ottaa huomioon makuupaikkoja suunniteltaessa. Laumaeläiminä naudat lepäävät yhtä aikaa. Jokaiselle naudalle on siis oltava oma makuupaikkansa. Muuten arvojärjestyksessä alempana olevat naudat saavat helposti liian vähän lepoa.

Arvojärjestys tulee ottaa huomioon myös ruokailua järjestettäessä. Jos ruokintapaikkoja on liian vähän, voivat arvojärjestyksessä alempana olevat naudat saada liian vähän ruokaa. Jokaiselle naudalla tulee mieluiten olla oma ruokintapaikkansa, jossa eläinten päät eivät ole liian lähellä toisiaan. Myös juomapaikkoja tulee olla riittävästi, ettei kilpailua synny.

Ryhmässä nauta pystyy seurustelemaan muiden nautojen kanssa. Nauta tarvitsee kuitenkin tilaa ympärilleen. Liian ahtaissa tiloissa nautojen välille voi syntyä vammoihin johtaviin kahakoihin. Myös liian suuri laumakoko aiheuttaa ongelmia, sillä isossa ryhmässä naudat eivät kykene muodostamaan kiinteää arvojärjestystä.

Naudat pihatossa - kuva: Marjo Kokkonen