Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Naudanlihantuotanto

Valtaosa lihanaudoista kasvatetaan pihatossa, mutta pihatto voi lihakarjatilalla olla myös kylmäpihatto. Se voi olla joko avara, lämmittämätön rakennus, jossa eläimet elävät ryhmäkarsinoissa, tai kolmeseinäinen avosuoja. Makuupaikkojen kuivikkeena on olkea tai turvetta, joka tarjoaa kuivan, pehmeän ja lämpimän makuupaikan.

Joskus kylmäpihatosta on pääsy jaloittelutarhaan tai laitumelle. Jaloittelutarhat kylmäpihattojen yhteydessä ovat yleistymässä, sillä tuottajat ovat huomanneet niiden parantavan nautojen hyvinvointia ja terveyttä.

Emolehmätilalla tuotetaan pihvirotuisia vasikoita. Yleensä vasikat syntyvät keväällä ja ne viettävät laidunkauden emänsä kanssa, kunnes ne myydään lihakarjatilalle.

Lihakarjaa pidetään jonkin verran myös parressa. Parsinavetat ovat yleensä maidontuotannosta poistuneita navettoja. Liharotuiset naudat ovat kuitenkin maitorotuisia suurempia, joten liian pienet parret voivat aiheuttaa ongelmia. Nousemaan ja makuulle käyminen on pienessä parressa hankalaa ja voi aiheuttaa vammoja. Lisäksi ahtaissa parsissa epämieluisa vieruskaveri voi aiheuttaa stressiä.

Parsinavettojen lakisääteinen jaloitteluvaatimus koskee vain maidontuotantoa, joten parressa pidettävä lihakarja saattaa viettää koko ikänsä paikalleen kytkettynä. Lihanaudat menevät teuraaksi noin 1,5-vuotiaina.