Sivusto on arkistoitu, eikä sitä päivitetä enää

Tilastoja

– Suomessa on noin 280 000 lypsylehmää. Näistä 100 000 elää parsinavetassa ja 180 000 pihatossa.

– Suomalaisista maitotiloista 70 prosenttia oli parsinavettoja ja 30 prosenttia pihattoja. Parsinavetassa on keskimäärin 25 lehmää ja pihatossa 59.

– Lypsylehmä tuottaa elinaikanaan keskimäärin 25 000 kiloa maitoa. Maitolitra painaa lähes tarkalleen kilon.

– Suomessa on 700 satatonnaria eli lehmää, joka on tuottanut 100 000 kiloa maitoa.

– Lypsylehmä poikii keskimäärin 2,3 kertaa elinaikanaan. Ensimmäisen vasikan lypsylehmä saa noin kaksivuotiaana. Sen jälkeen se tiineytetään niin, että se poikii noin kerran vuodessa.

– Lypsylehmä menee poistoon eli viedään teuraaksi keskimäärin 5,1-vuotiaana. Lihanauta viedään teuraaksi noin 1,5-vuotiaana.

– Hyvällä hoidolla nauta voi elää jopa 20-vuotiaaksi.

– Lihakarjasta valtaosa elää pihatossa, mutta osaa pidetään parressa.

– Lypsylehmä painaa keskimäärin 613 kiloa. Liharotuinen sonni voi painaa jopa 1 300 kiloa.

Lähteet: mm. ProAgrian tuotosseuranta vuodelta 2013